Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. nadenk icon
020 211 9444

Ierland kampt met een tekort aan sociale woningen

Terwijl de huisvestingsbehoefte in Ierland enorm is, is het aanbod van sociale woningbouw er juist dramatisch laag. Om de enorme behoefte aan huisvesting beter te kunnen vervullen, heeft de Ierse regering in 2016 het actieplan ‘Rebuilding Ireland’ gelanceerd; een strategie om de huisvestingscrisis te beteugelen.

 

 

 

Wat is ‘Rebuilding Ireland’

Wat is ‘Rebuilding Ireland’?

‘Rebuilding Ireland’ is een actieplan van de Ierse regering dat is ontworpen om het woningtekort van het land drastisch aan te pakken. Onderdeel van het ‘Rebuilding Ireland’ actieplan is de ‘Enhanced Long Term Social Housing Leasing’ regeling.

De‘Enhanced Long Term Social Housing Leasing’ regeling

De ‘Enhanced Long Term Social Housing Leasing Scheme’ is één van een reeks maatregelen die zijn ingevoerd in het kader van: ‘Rebuilding Ireland, an action plan for housing and homelessness’, gericht op niet-publieke investeringen om sociale woningbouw op schaal te realiseren.

De regeling biedt lokale autoriteiten de mogelijkheid om woningen te leasen van vastgoedontwikkelaars en investeerders op een manier die voor alle partijen het beste resultaat oplevert.

De "Enhanced Long Term Social Housing Leasing Scheme" regeling
Hoe werkt deze regeling?

100% gegarandeerde huurinkomsten voor de duur van 25 jaar

Voor de Ierse regering staat een zo snel mogelijke oplossing voor het tekort aan sociale huisvesting centraal, terwijl het bij vastgoedontwikkelaars en investeerders vooral om zekerheid en garanties draait. Om die twee doelstellingen bijeen te brengen kunnen vastgoedontwikkelaars en investeerders sociale woningen aanbieden aan de Ierse regering om in aanmerking te komen voor de ‘Enhanced Long Term Social Housing Leasing’ regeling.

Als het aangeboden vastgoed voldoet aan de voorwaarden van deze regeling, dan sluit de Ierse regering een leaseovereenkomst voor 25 jaar af met de eigenaren van het vastgoed. Hiervoor wordt tot 95% van de overeengekomen markthuur bij aanvang van de huurovereenkomst betaald aan de verhuurder.

Wilt u meer diepte informatie over 'Rebuilding Ireland'?

Bekijk dan deze video

Verbouwen, aanmelden en doorverkopen aan institutionele partijen

Onze werkwijze is simpel: kopen, verbouwen, aanmelden en doorverkopen

Onze partner koopt eerst het vastgoed om dit vervolgens te verbouwen, zodat het in aanmerking komt voor de Enhanced Long Term Social Housing Leasing regeling. Wanneer het vastgoed eenmaal aan alle eisen voldoet en is goedgekeurd, wordt een 25-jarige – onbreekbare – lease van de Ierse regering verkregen. Daarna wordt het vastgoed (inclusief de gegarandeerde lease voor 25 jaar) aan institutionele investeringsmaatschappijen doorverkocht. Die zijn daarbij bereid om bovenop de waarde van het vastgoed een aanzienlijke opslag te betalen voor het inkopen van 25 jaar aan gegarandeerde (huur)inkomsten. Als belegger in de Eurofonds vastgoedobligatie lift u – dankzij een hoge halfjaarlijks uitgekeerde vaste couponrente, die bovendien oploopt naarmate de looptijd van de obligatie langer is – mee op de opbrengsten.

Onze vastgoedpartner heeft het afgelopen jaar reeds meer dan € 9 miljoen aan woningen opgeleverd

Totale vastgoedportfolio per 1 juni 2020: circa € 27 miljoen.

Reeds meer dan 10 miljoen euro aan onroerend goed geplaatst

 

Beleggen in vastgoed met harde garanties

Bekijk de obligatie kenmerken