Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. nadenk icon
020 211 9444

Nederlands beste keuze voor beleggen in vastgoed

Vastgoedbeleggingen zijn tastbaar, inflatiebestendig en bieden doorgaans een constante stroom aan huurinkomsten. Toch bewijzen crisistijden uit het verleden dat deze positieve cashflows, door oplopende betalingsproblemen en huurachterstanden, niet gegarandeerd zijn. Eurofonds biedt u die garantie echter wél. Door te investeren in de Eurofonds vastgoedobligatie, belegt u in Europees vastgoed met 100% gegarandeerde huurinkomsten door de Ierse overheid voor de komende 25 jaar.

 

 

Een initiatief van Jaap Koelewijn & Rob Labadie

Eurofonds is een initiatief van Prof. dr. Jaap Koelewijn en Rob Labadie.

Beide heren hebben jarenlange ervaring in de financiële sector opgebouwd bij onder meer: Mees Pierson, de Autoriteit Financiële Markten, Theodoor Gilissen & Van Lanschot Bankiers. Jaap en Rob bezitten ieder 50% van de aandelen in Eurofonds B.V.

Een initiatief van Jaap Koelewijn & Rob Labadie

 

Getoetst op betrouwbaarheid en geschiktheid

Jaap Koelewijn & Rob labadie zijn beiden getoetst op betrouwbaarheid en geschiktheid door zowel de Autoriteit Financiële Markten als De Nederlandsche Bank.

LinkedIn profiel: Prof. dr. Jaap KoelewijnLinkedIn profiel: Rob Labadie

Maatschappelijk verantwoord beleggen in sociale woningbouw

Maatschappelijk verantwoord beleggen in sociale woningbouw

Eurofonds B.V. heeft een beleggingsstrategie die streeft naar zowel financieel rendement als maatschappelijke betrokkenheid. Door in Eurofonds vastgoedobligaties te beleggen investeert u in sociale woningbouwprojecten op slechts 1100 kilometer afstand (Ierland) en helpt u mensen die niet in staat zijn om zelfstandig een woning te kopen of te huren aan huisvesting. Met ons beleggingsmodel dragen wij bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, namelijk de doelen 1,3,9,10 & 11.

 

 

Vastgoed als onderpand & hypothecaire zekerheid

Door via Eurofonds te investeren in sociaal vastgoed bent u verzekerd van een veilige belegging. Naast het vastgoed als onderpand krijgen obligatiehouders een 1e hypothecaire zekerheidsrecht op de gehele fondsportefeuille. Dit creëert voor u als belegger rust en zekerheid.

 

De Stichting IRE treedt in Nederland op als bewaarder

Om een goede afscheiding van het vermogen te realiseren treedt op het Nederlandse niveau de stichting International Real Estate op als bewaarder van de gelden van onze investeerders.

De Bewaarder heeft ook een controlerende en toezichthoudende functie op de Vennootschap ten behoeve van de Obligatiehouders, dat betreft onder andere toezicht op de geldstromen. 

 

Hoe gaat deze belegging in zijn werk?

Wij leggen het u graag uit